ПОВЕЧЕ ЗА ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ

Image

Кои сме ние...

Водстрой-България ЕООД е строителна компания, основана през 2019 г. с адрес на управление гр. Варна. Фирмата разполага също с офис и екип на територията на гр. Силистра. Дружеството извършва вертикално планиране и има всички категории на строителството. Водстрой-България ЕООД е лидер в областта на вертикалното планиране и предлага широка гама от услуги.

Водстрой-България ЕООД продължава да формира бъдещето с гъвкавост, креативност и смелост. Със стремеж към по-добро утре, ние продължаваме да изграждаме среда, в която хората могат да живеят, работят и да се развиват.

С Водстрой-България ЕООД бъдещето не е просто идея - то е реалност, която създаваме заедно.

Фирма „Водстрой България“ ЕООД притежава
следните разрешителни и лицензи:

  • Регистрация в Камарата на строителите в България, както следва:

ПЪРВА ГРУПА: Строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни строителни мрежи и съоръжения от ПЪРВА до ПЕТА категория;

ВТОРА ГРУПА: Строежи от транспортната инфраструктура – от ПЪРВА до ЧЕТВЪРТА категория;

ТРЕТА ГРУПА: Строежи от енергийната инфраструктура – от ПЪРВА до ПЕТА категория;

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда – от ПЪРВА до ПЕТА категория;

ПЕТА ГРУПА: Отделни видове СМР, съгласно КИД – 2008

  • Дружеството е оценено и се счита, че съответства на следните стандарти:

          ISO 45001:2018 – изисквания на стандарта за управление на здравето и безопасността при работа;

          ISO 14001:2015 – изисквания на стандарта за управление на качеството;

          ISO 9001:2015 – изисквания на стандарта за управление на околната среда.

  • Учреждението притежава също:
  • Регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъците на територията на: РИОСВ Русе: , база с. Калипетрово и база гр. Тутракан
  • Разрешително за търговец и брокер
  • Разрешително за транспорт
  • Част от нашите партньори са държавни и общински органи, частни фирми и инвеститори.

Дейности:

Събаряне на сгради

„ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  предлага събаряне на всякакъв тип строителни конструкции и сгради. Фирмата разполага с модерна техника и надеждни специалисти в областта на строителството.

Изкопни дейности

Те са важен етап от построяването на всяка сграда или съоръжение. Доверете се на „Водстрой България“ ЕООД и неговия екип за извършването на качествени и професионални изкопни работи.

Разрушаване на сгради

Разрушаването на бетонни и тухлени сгради или комплекси от сгради не е никакъв проблем за нас! Ние ще се погрижим също и за елиминирането на метални конструктивни елементи и конструкции!

Извозване на товари

„ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлага на клиентите си почистването на строителни обекти и площадки. Няма нужда да се тревожите за транспорта на строителни отпадъци, защото ние ще ги извозим до мястото им за депониране със собствен транспорт.

Проектиране и изграждане на:

Пътища, магистрали и мостове

Железопътни линии и гари

Морски и речни пристанища

Канали, шлюзове и водоснабдителни системи

Язовири, диги и други съоръжения

Подземни мрежи за транспорт, комуникации и енергетика

Сгради и съоръжения за различни цели

ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

Водстрой-България ЕООД разполага с набор от пътностроителни машини и специализирано оборудване, което гарантира качеството и сигурността на изпълнението на всяка задача. Фирмата работи с квалифицирани служители и работници, които имат необходимите умения и компетенции за успешното реализиране на проектите. Компанията се стреми да отговори на очакванията на клиентите си и да предоставя конкурентни оферти и срокове. Визията ни е да създаваме устойчиви и функционални обекти. Интегрираме съвременни технологии и интелигентни решения, за да създадем инфраструктура, която отговаря на нуждите на нашата съвременна общност.

© 2024 Всички права запазени. ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ.